24 kwietnia 2019 roku Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Krokus” Góralice podpisał umowę grantową ze Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, na realizację Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej.
Grant przyznany został w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Jego celem jest utworzenie i wyposażenie CPL na potrzeby świadczenia usług, w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i doskonalenie nabytej wiedzy oraz na rzecz wsparcia transferu wiedzy, kompetencji umiejętności mieszkańców gminy Trzcińsko-Zdrój. CPL mają zajmować się rozwojem przedsiębiorczości lokalnej, promocją produktów lokalnych, ale także bezpłatnym świadczeniem usług doradczych przy udziale środowisk naukowych i biznesowych. W projekcie ma być zaangażowanych 30 osób w tym 10 do 25 roku życia oraz powyżej 50 lat. W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i jej rozwoju. Całkowity koszt projektu to 23.136,00 zł