Ostatnie w tym tygodniu zebranie wyborcze odbyło się piątek 22 marca 2019 r. w Dębogórze. W wyborach Sołtysa Sołectwa Dębogóra jedynym kandydatem był Łukasz Kosmalski, który  otrzymał 100 % głosów obecnych na zebraniu mieszkańców i będzie pełnił funkcję Sołtysa przez kolejną kadencję.

Mieszkańcy wybrali także czteroosobową Radę Sołecką, w skład której weszli: Bogusława Siebert, Sylwia Bachur, Kazimierz Bachur i Paulina Olejniczak.

W zebraniu Pani Wójt Annie Kusy - Kłos towarzyszyli radni Rady Gminy Widuchowa: Bogusława Siebert, Janusz Kulka i Przewodniczący Rady Dariusz Filipiak oraz Paweł Wróbel - radny Rady Powiatu Gryfińskiego.

Nowo wybranemu Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej gratulujemy wyboru i życzymy wyłącznie sukcesów w pracy na rzecz Sołectwa wierząc jednocześnie, że nie zabraknie im dobrych pomysłów, wytrwałości i konsekwencji w ich realizacji oraz że w swoich działaniach wspierać ich będą wszyscy mieszkańcy Dębogóry.