Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach mł. insp. Miłosz Bogdański wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Jarosławem Czają przekazali na ręce Komendanta Straży Miejskiej w Pyrzycach Michała Maduzi podziękowania za sprawnie i skutecznie przeprowadzoną interwencję.
W liście gratulacyjnym czytamy: ,,Pragnę wyrazić słowa uznania i podziękowania za wzorową postawę Strażników Miejskich, którzy w dniu 16 maja 2019 roku udzielali wsparcia i pomocy w związku z interwencją na Pl. Wolności w Pyrzycach.
Na uznanie zasługuje profesjonalizm, sprawne i konsekwentne działanie, które pozwoliły na uratowanie ludzkiego życia. Taką postawą przyczyniają się Panowie do kreowania pozytywnego wizerunku oraz prestiżu Państwa formacji w odbiorze społecznym. Jednocześnie pragnę podziękować za dotychczasowe wsparcie i współpracę podczas wspólnych patroli i zabezpieczeń. 
Dziękując za zaangażowanie i prezentowaną  postawę życzę dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń. Niech wysiłek i trud w wypełnianie obowiązków służbowych przynoszą jak najwięcej zadowolenia i satysfakcji".
Jako Stowarzyszenie również składamy podziękowania funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Pyrzycach za codzienne poświęcenie i zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych. Chcemy również podkreślić, że darzymy tą właśnie formację dużym szacunkiem i dziękujemy za dotychczasową wzorową i godną naśladowania współpracę.