W dniu 3 lipca 2019 r. starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Ewa Dudar w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie podpisali list intencyjny z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie Pawłem Bakunem.

Podpisany dokument stanowi deklarację woli wypracowania porozumienia określającego zakres świadczonych usług medycznych przez Szpital Powiatowy w Gryfinie i Szpital MSWiA w Szczecinie  na rzecz mieszkańców powiatu gryfińskiego, a także kierunki współpracy oraz jej formę organizacyjną.