Dziecięco-Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza włączyła się do akcji na rzecz sołectwa Lisie Pole i wraz z dorosłymi porządkowała plac biesiadny.

Prace prowadzone są w ramach Grantu Sołeckiego. Pozyskanie środki pozwolą na zagospodarowanie i modernizację miejsca spotkań naszych mieszkańców. Każdy może włączyć się do wykonywanych dzisiaj prac.