Dn.16 lutego w Lisim Polu odbyły się obchody Światowego Dnia Chorego. Organizatorem było Stowarzyszenie Amazonek "Teresa".

Wśród gości były amazonki z Chojny , Gryfina i ze Schwedt a także poseł RP Bartosz Arłukowicz, radny sejmiku zachodniopomorskiego Artur Nycz, starosta powiatu gryfińskiego Wojciech Konarski, wicestarosta Ewa Dudar, burmistrz gminy Chojna Barbara Rawecka, burmistrz gminy Moryń Józef Piątek, zastępca burmistrza gminy Cedynia Małgorzata Karwan, przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie Radosław Karwan, kierownik OPS Agnieszka Horwat-Makowska, dyrektor SP nr 2 Edyta Kalarus, kierownik Biblioteki Miejskiej Teresa Błońska, radna Rady Miejskiej w Moryniu Katarzyna Potapinska, Dyrektor CK w Chojnie Bardara Andrzejczyk, sołtys Sołtys sołectwa Lisie Pole Maciej Lisiecki a także przyjaciele iwspierający od wielu lat stowarzyszenie chojeńskich Amazonek. 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Teresa Szajnowska zaprezentowała jego działalność . W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawodnej, Filii w Lisim Polu , wokaliści Pracowni Wokalnej Aleksandry Bałąchowskiej-Jagusz oraz Paulina Cholewa i i Kaja Ignar. Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiiejskich w Lisim Polu "Lisiczki".