W miejscowości Lisie Pole festyn z okazji dznia Dziecka, bardzo udany, wiele atrakcji, liczne konkursy i wspaniałe nagrody. Specjalne podziękowania dla Pani Dyrektor Barbary Andrzejczyk i całego Centrum Kultury za wspaniałą oprawę i profesjonalne przygotowanie oraz prowadzenie imprezy, podziękowania należą się również naszym dzielnym Strażakom, Paniom z KGW, całej Radzie Sołeckiej, Pani Radnej Małgorzacie Wójcik, Motocyklistom, Panu Krzysztofowi Zielinkiewiczowi, Danielowi Błażkiewiczowi, Zbigniewowi Brodowiczowi, oraz wszystkim osobom które przyczyniły się do tak wspaniałej imprezy. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców Sołtys Maciej Lisiecki