Samotna, pozostawiona sama sobie. Zaniedbana, brudna. Straszy. Kolejny rok. Działka nr 239/28 w Osinowie Dolnym.

Ponad tydzień temu, 31 maja 2016 r. minął drugi, wyznaczony przez Burmistrz Cedyni - Gabrielę Kotowicz termin składania propozycji na zagospodarowanie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 239/28 o pow. ok. 16 200 m2 położonej w okolicach Targowiska przy przejściu granicznym w Osinowie Dolnym.

Ze względu na brak informacji na stronie internetowej o złożonych propozycjach oraz ze względu, iż jest to informacja publiczna – jawna, udaliśmy się dzisiaj w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Cedyni, aby od Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – Małgorzaty Gabryś-Portkowskiej uzyskać informacje, jakie osoby bądź podmioty gospodarcze złożyły oferty.

 

Jednakże mimo wielu zadanych pytań nie uzyskaliśmy na żadne z nich odpowiedzi.
Od Kierownik Referatu usłyszeliśmy jedynie, że nie posiada on upoważnienia do kontaktu z mediami i prosi abyśmy kontaktowali się jedynie z Panią Burmistrz. Pani Burmistrz nie było na miejscu. Nie było również Pani Sekretarz.

PRZYPOMINAMY!
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest przekazana w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności złożenia pisemnego wniosku. Kierownik właściwego referatu ma obowiązek niezwłocznie takiej informacji udzielić.

OPINIA REDAKCJI

Czy czeka nas kolejne rozczarowanie?
Dlaczego termin składania ofert przez osoby zainteresowane dzierżawą w/w działki został przez Burmistrz Cedyni wydłużony z 30 kwietnia na 31 maja?
Dlaczego nie chciano nam dziś udzielić informacji publicznej?
Czy oferta złożona podczas spotkania z Przedsiębiorcami z marca 2016 roku przez Firmę H.A.K. z Osinowa Dolnego dotycząca budowy parkingu nie spodobała się Pani Burmistrz Kotowicz?
Czy czeka nas kolejne rozczarowanie działaniami Pani Burmistrz Kotowicz?

Niebawem dowiemy się prawdy! Na te pytania z pewnością uzyskamy odpowiedź. Będziemy pytać do skutku!