Miejska Biblioteka Publiczna w Moryniu zaprasza w niedzielę 5 czerwca o godz. 10:00 na rajd pn. „Odjazdowy Bibliotekarz" - „RAJD LEŚNY DO REZERWATU SIEGNIEWO".

Jest to VI ogólnopolska edycja - (V moryńska) - kampanii, w ramach której organizowane są przejazdy rowerowe: bibliotekarzy, czytelników oraz ogółu miłośników słowa pisanego, bibliotek i rowerów, połączona z promocją czytelnictwa i aktywnego modelu życia.

Cele akcji to: 

  • promowanie bibliotek i czytelnictwa, 

  • integracja społeczności lokalnych, 

  • walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotek i bibliotekarzy, 

  • kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek, czytania, książek, bibliotekarzy, 

  • integracja środowiska bibliotekarskiego, 

  • propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego, 

  • propagowanie roweru jako środka transportu.


Zapisy pod nr tel 914146 100 , e-mail: bibliotekarz200@wp.pl lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej

w Moryniu.