Uczniowie ósmych klas Zespołu Szkół w Kołbaczu połączyli wiedzę w teorii z tą w praktyce. W ramach lekcji Wiedzy o Społeczeństwie odwiedzili Urząd Gminy w Starym Czarnowie, by bezpośrednio poznać działanie lokalnej demokracji. Z młodzieżą spotkała się wójt Marzena Grzywińska.

 

Uczniowie zapoznali się przede wszystkim z zasadami funkcjonowania lokalnego samorządu oraz rolą i zadaniami jakie dla mieszkańców spełnia gmina.

- Mogli porównać jak zdobyta wiedza np. z WOS-u sprawdza się w praktyce, jak w rzeczywistości wyglądają procesy, które wpływają na ich codziennie życie, jak wielość przepisów prawa kształtuje lokalną demokrację, a przede wszystkim jak cenne jest doświadczenie każdego pracownika naszego Urzędu - podkreśliła wójt Marzena Grzywińska.

To jednak nie koniec lekcji demokracji na żywo, bowiem skarbnik Grażyna Aksamitowska zapoznała młodzież z gospodarką finansową oraz budżetem gminy. Ponadto o obowiązkach Rady Gminy opowiedziała jej przewodnicząca Alina Przybysz.

- W sposób praktyczny chciałam wyjaśnić na czym polega praca Rady, stąd pomysł na przeprowadzenie krótkiej sesji, podczas której uczniowie mogli się wcielić w rolę radnych - relacjonowała Alina Przybysz.

Aby uczniowie miło wspominali i dobrze zapamiętali przekazane im praktyczne wiadomości, dla chętnych pracownicy urzędu zorganizowali quiz wiedzy.

- Wyniki rzeczywiście potwierdziły zaangażowanie uczniów w sprawy samorządowe, co oczywiście cieszy. Być może w przyszłości zasilą szeregi kadrowe naszego urzędu - przekonywała wójt Marzena Grzywińska.

Na koniec spotkania uczniowie zwiedzili urząd oraz dowiedzieli, jakie sprawy załatwia się w poszczególnych jego komórkach organizacyjnych.