W dniach 5.06-7.06 2019 w związku z panującymi upałami, organ prowadzący Szkoły Podstawowe w Gminie Trzcińsko-Zdrój, zdecydował o skróceniu każdej z lekcji z 45 min do 30 min i tym samym dostosowania dojazdów do skróconego harmonogramu zajęć.