W Parku Czcibora w Widuchowej zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Lekcja historii w Parku Czcibora – instalacja tablic edukacyjno-informacyjnych nawiązujących do historii Widuchowej”. Tablice mają charakter kulturalny, edukacyjny i turystyczny.
W ramach projektu wykonano tablice w kształcie półkola, opowiadające o przeszłości Widuchowej wraz z nowymi i starymi zdjęciami. Tablice zostały zamontowane wzdłuż głównych alejek w Parku Czcibora położonego w centrum Widuchowej.
Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosił 12.250,00 zł w tym dofinansowanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu - „Granty sołeckie 2019” w wysokości 10.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.250 zł zostały sfinansowane z budżetu Gminy Widuchowa.