W środę Rząd przyjął pakiet zmian w Prawie budowlanym, który przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Nie będzie obowiązywało uzyskanie pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, automatów do odbioru paczek czy innych małych automatów. 
Pozwolenia na budowę będzie prostsze nie trzeba będzie składać takiej ilości dokumentów jak dotychczas np. projektu technicznego, plan techniczny będzie składany na późniejszym etapie, wtedy gdy dany inwestor będzie przystępował do prac budowlanych.
Ważna informacja dotyczy 20-letnich samowoli budowlanych, będą łatwiejsze do zalegalizowania. warunkiem będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.