Informowaliśmy już o fatalnej sytuacji mieszkańców Lisich Pól, którzy mają wodę tylko dzięki studniom, które sami wykopali. Marzą o instalacji wodociągowej, ale czy mogą na to liczyć? Chojeński magistrat nadal milczy w tej sprawie.


Czy w Lisich Polach powstanie kiedyś wodociąg? Na tę chwilę nie można tego obiecywać. Jak twierdzi Łukasz Szeląg z Wodociągów Zachodniopomorskich, spółka jest zainteresowana taką inwestycją, ale musiałaby ona być wykonana z udziałem środków lokalnego samorządu. Zwróciliśmy się do władz gminy, czy planują podjąć się inwestycji związanej z budową wodociągu i kanalizacji w Lisich Polach, pytamy również o to, jakie są to koszty i czy są projekty na wykonanie tego rodzaju robot. Do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Tymczasem mieszkanka Lisich Pól opowiada o sytuacji, z jaką rokrocznie mieszkańcy niewielkiej miejscowości muszą się borykać. Latem mogą nosić wodę z jeziora, ale zimą?

O sprawie pisaliśmy w artykule:
Niedaleko miasta, a żyją jak w średniowieczu. Bez wody, kanalizacji, sklepu.