Mieszkańcom należy się wyjaśnienie na temat zrewitalizowanych terenów zielonych w parku i nad rzeką Kosą. W ramach zadania wykonano rekultywację trawników z zastosowaniem wielogatunkowych mieszanek traw. Są zatem trawniki rekreacyjne, które będą koszone częściej, ale powstały także łąki kwietne, które będą koszone tylko dwa razy w roku. Pierwsze koszenie odbędzie się pod koniec czerwca, jak kwiaty przekwitną.

Wśród łąk kwietnych ustawiono domki dla owadów. Na drzewach zamontowano budki lęgowe dla ptaków oraz powstały miejsca kryjówek jeży i innych gatunków zwierząt.

Park oraz teren nad rzeką Kosą stał się miejscem proekologicznym i bioróżnorodnym, to doskonałe siedlisko bytowania owadów i małych dzikich zwierząt.

Takie łąki kwietne są obecnie bardzo modnym sposobem zagospodarowania terenów miejskich. Jest bardzo funkcjonalna, wspiera owady, zwłaszcza pszczoły, które są zagrożone. Wyższa roślinność jest w stanie wyłapać także więcej pyłów komunikacyjnych w sezonie wegetatywnym. Ponadto łąka jest zbiorowiskiem roślin kwitnących wytwarza głęboki system korzeniowy dzięki czemu magazynuje o wiele więcej wody.

Być może widok jeszcze nie jest idealny, ponieważ łąka kwietna osiąga dojrzałość w drugim roku po wysiewie nasion. Założeniem ma być sielsko, ekologicznie i praktycznie.