Sanepid w Gryfinie wydał komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Gryfino Laguna zaopatrującego 95 osób oraz klientów Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie. Zgodnie z komunikatem klienci nie mogą korzystać np. z pryszniców na terenie obiektu.


W próbkach wody pobranych z wodociągu Gryfino Laguna wykryto bakterię grupy coli.

Centrum Wodne „Laguna” będące zarządcą wodociągu Gryfino Laguna zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.