Piękna zachodniopomorska wieś, to konkurs przygotowany dla zachodniopomorskich sołectw przez Urząd Marszałkowski. Na laureatów czekają nagrody finansowe od 10 do 40 tysięcy złotych. Która wieś okaże się tą najpiękniejszą w 2018? 


- Konkurs to zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Do najpiękniejszej wsi na Pomorzu Zachodnim trafi aż 40 tys. zł. Dla jej społeczności to olbrzymie wsparcie finansowe, które pozwoli na zrealizowanie marzeń i inwestycji często do tej pory odkładanych na bliżej nieznaną przyszłość. Za zajęcie drugiego miejsce będzie przysługiwać nagroda w wysokości 30 tys. zł, a ostatnie miejsce na podium to 20 tys. zł. W ramach konkursu wręczone będzie także jedno wyróżnienie, a do nagrodzonej tym tytułem wisi powędruje 10 tys. zł. Łączna pula środków w konkursie wynosi 100 tys. zł.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 30 kwietnia 2018 roku na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Poszczególne sołectwa zgłaszają Gminy, z zastrzeżeniem że jedna Gmina może wskazać tylko jedno sołectwo. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215, 91 44-10-23.