Jakie wyjątki od obowiązku wykonywania testów występują w obszarach o wysokiej zachorowalności? Przy wjeździe do Niemiec z obszaru o wysokiej zachorowalności następujące grupy osób są wyłączone z obowiązku wykonywania testów:

1. osoby, które tylko przejeżdżały przez obszar o wysokiej zachorowalności, nie mając tam postoju,

2. osoby wjeżdżające do Republiki Federalnej Niemiec wyłącznie w celach tranzytowych, które najkrótszą drogą opuszczają Republikę Federalną Niemiec, kończąc tym samym tranzyt,

3. przy pobytach poniżej 72 godzin: osoby, które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec ze względów zawodowych w związku z przewozem przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną osób, towarów lub dóbr oraz postępują przy tym zgodnie z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny,

4. osoby będące członkami oficjalnych delegacji wracające do Niemiec przez terminal rządowy portu lotniczego Berlin Brandenburgia lub przez port lotniczy Kolonia/Bonn, które przebywały w obszarze o wysokiej zachorowalności przez mniej niż 72 godziny.

5. osoby, którym w uzasadnionych indywidualnych przypadkach właściwy organ w rozumieniu Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym wyraził zgodę na dalsze wyjątki w przypadku występowania przekonujących powodów