Otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o nadaniu odznaczenia państwowego Srebrnego Krzyża Zasługi dla mieszkańca gminy Cedynia Pana ZENONA PIKUŁY.

Od 44 lat nieprzerwanie, Pan Zenon pełni funkcję Sołtysa. Całe swoje dorosłe życie poświęcił pracy i pomocy dla lokalnej społeczności. Z oddaniem, bezinteresownie, poświęcając swój wolny czas, pracuje nadal na rzecz swojej miejscowości i gminy Cedynia. Pan Pikuła od 24 lat jest radnym Rady Miejskiej w Cedyni, był członkiem Zarządu Miejskiego, jest współzałożycielem stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju  Obszarów Wiejskich. Zawsze jako jeden z pierwszych aktywnie odbudowywał i remontował dobra wspólne. Wraz z innymi mieszkańcami remontował kościół w Piasku.

Warto zaznaczyć, że Pan Zenon Pikuła uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 31 maja 2017 roku został wyróżniony tytułem  „Zasłużony dla Gminy Cedynia” , który jest wyrazem wyróżnienia i uznania dla osób, które swoją działalnością zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się Gminie w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, sportu, ochrony życia i zdrowia, inicjatyw gospodarczych, obronności Ojczyzny lub promocji Gminy.

Krzyż Zasługi początkowo był najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.

                          Obecnie według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:

- ofiarną działalność publiczną,

- ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Nadawany jest przez Prezydenta RP.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 roku o godzinie 12.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Gratulujemy Panu Zenonowi Pikule i życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.