Grupa PGE wesprze rewitalizację Krzywego Lasu pod Gryfinem. To kolejny projekt PGE, którego celem jest zarówno troska o walory przyrodnicze, jak i edukacja ekologiczna młodych pokoleń.

Fundacja PGE podpisała umowę z Gminą Gryfino i przekazała środki na stworzenie projektu edukacyjnego i turystycznego na terenie Krzywego Lasu.

Krzywy Las to pomnik przyrody położony w Nadleśnictwie Gryfino, w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Elektrowni Dolna Odra - Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. To skupisko blisko stuletnich nietypowych sosen, które z uwagi na swój wiek, w niektórych miejscach wykazują tendencję do zamierania. Wsparcie Grupy PGE pozwoli ochronić to niezwykłe miejsce.

PGE od lat troszczy się o lasy, czego przejawem jest trwający już od 20 lat projekt Lasy pełne energii. Pracownicy Grupy PGE, współpracując z leśnikami, posadzili w tym czasie prawie 600 tysięcy drzew. Nasze zaangażowanie wynika nie tylko z troski o środowisko, pomniki przyrody czy edukację ekologiczną młodych pokoleń, ale jest elementem długoterminowych działań. To z myślą o przyszłych pokoleniach PGE troszczy się o lasy i wspiera w działaniach społeczności lokalne – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Koncepcja zagospodarowania terenu Krzywego Lasu zakłada powstanie ścieżki edukacyjnej uwzględniającej zarówno walory przyrodnicze, jak i turystyczne Krzywego lasu. Na rewitalizowanym terenie zbudowane zostaną utwardzone ścieżki ekokompozytowe oprowadzające po jego terenie. Przewidziana jest również mała architektura drewniana: bramy tworzące naturalny tunel, pylony informacyjne oraz ławki stylizowane na kształt wygiętych pni Krzywego Lasu. Uzupełniającą infrastrukturą będą stojaki na rowery. Projekt zostanie zakończony jesienią 2022 roku.

Projekt rewitalizacji Krzywego Lasu będzie realizowany w partnerstwie trójstronnym, przy współpracy Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz przy wsparciu Fundacji PGE.

Grupa PGE od lat troszczy się o lasy. W procesie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych posadziła ponad 47,5 milionów drzew i krzewów. Od 2000 roku pracownicy spółek z Grupy PGE wraz z rodzinami sadzą Lasy pełne energii świętując przy tym Dzień Ziemi. W 2019 roku PGE posadziła około 95 tysięcy młodych drzew w 32 lokalizacjach na terenie 14 województw. Łącznie, od początku akcji, uczestnicy projektu posadzili prawie 600 tysięcy drzew.