Zabytek klasy zero na polu rolnika w Nowym Objezierzu? Domniemania o odkryciu pierwszego tego typu znaleziska na naszych terenach zaczynają się potwierdzać. Szacuje się, że odkryty obiekt typu "rondel" pochodzi sprzed 7 tys. lat. Naukowcy ze Szczecina, Poznania i Gdańska pod przewodnictwem prof. Lecha Czerniaka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzą badania kręgów odkrytych na polu w gminie Moryń.

Wszystko zaczęło się od zdjęć kręgów zrobionych przez lokalnych paralotniarzy nad jednym z pól niedaleko Chojny. Opublikowane w sieci zdjęcia tajemniczych kręgów stały się impulsem do rozpoczęcia prac badawczych.

Jak wyjaśnia dr Agnieszka Matuszewska z katedry archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, owe kręgi bardzo mocno skojarzyły nam się z obiektami z młodszej epoki kamienia czyli neolitu, to są tzw. obiekty typu "rondel". Konstrukcje te są najstarszymi przykładami monumentalnej architektury w Europie i pochodzą z lat 4900-4500 p.n.e.

Tego typu znaleziska są znane m.in. z Czech oraz południa Niemiec, natomiast jak podkreśla dr Matuszewska odkrycie ich na terenie Polski Zachodniej było dla badaczy ogromnym zaskoczeniem. 

Obecnie prace wykopaliskowe prowadzone są tylko na wygrodzonej części obiektu i trwać mają jeszcze około tygodnia. Badacze nie ukrywają, że odkryte na tym etapie znaleziska potwierdzają ich dotychczasowe przypuszczenia, iż są to pozostałości po mieszkańcach zamieszkujących na tych ziemiach 5 lat przed Chrystusem. Jak wyjaśnia koordynator prac prof. Lech Czarniak, ich głównym celem jest wpisanie obiektu do rejestru zabytków chronionych oraz pozyskanie takich informacji, które pozwolą na ubieganie się o dofinansowanie kolejnych prac archeologicznych związanych z obiektem odkrytym na polu w Nowym Objezierzu.