Samorząd zdecydował o zaciągnięciu kredytu. Nie zanosi się na żadną znacząca dla regionu inwestycję, tymczasem dług powiatu wzrośnie do bardzo wysokiej kwoty.


Zgodnie z uchwałą rady powiatu w Choszcznie, powiat zaciągnie kredyt długoterminowy w kwocie 5.622.286,00 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych). Pieniądze nie będą przeznaczone na inwestycje, ale na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dług powiatu na koniec roku może mieć ponad 11 milionów.