Mieszkańcy Lipian są jednymi z najbiedniejszych w całej Polsce. Dochody własne gminy są niewielkie, co przekłada się na majątek samorządu, odbije się to również za zadaniach inwestycyjnych. Najlepiej radzą sobie Kozielice, gdzie bogactwo gminy oszacowane zostało na 3780,40 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.


Kozielice najbogatsze w powiecie pyrzyckim według rankingu zamożności samorządów opublikowanego w znanym czasopiśmie Wspólnota. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, w Kozielicach rocznie do dyspozycji jest 3780,40 złotego. Najgorzej w zestawieniu wypadają Lipiany, zajmują trzecie od końca miejsce w całym kraju w rankingu miast.

Kozielice 3780,40 zł (zamożność gminy w przeliczeniu na każdego mieszkańca)
Przelewice 3012,61 zł
Bielice 2747,52 zł
Warnice 2494,77 zł
Pyrzyce 2391,80 zł
Lipiany 2291,83 zł
powiat pyrzycki 814,08 zł