Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Korytowie koło Choszczna przejdzie gruntowny renowację. Modernizacja ma przywrócić świątyni dawną świetność. 


Pochodzący z XIII wieku i przebudowany trzy stulecia później zabytkowy kościół w Korytowie czeka kompleksowa modernizacja. To m.in. rozbiórka dobudowy z lat 80-tych XX wieku, konserwacja więźby dachowej, odnowienie wnętrza obiektu, remont dolnej części hełmu wieży i elewacji budynku oraz wymiana rynien, drzwi zewnętrznych od strony południowej i instalacji piorunochronnej. Koszt prac wyniesie prawie 2,2 mln zł. Urząd Marszałkowski środkami RPO WZ 2014-2020 dofinansuje roboty w kwocie ponad 1,3 mln zł. Efekt zmian poznamy w październiku 2018 roku.

- Liczba zabytków w regionie jest niezwykle długa. To świadczy o bogatym dziedzictwie kulturowym regionu. Staramy się uruchamiając środki budżetu województwa oraz fundusze unijne, aby nasze architektoniczne perełki odzyskiwały dawny blask - przekonywał członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko.

Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Korytowie to jeden z najcenniejszych zabytków Ziemi Choszczeńskiej. Świątynię ufundowała rodzina von Wedel. Do najciekawszych elementów zabytkowego obiektu należy zawieszony na trzeciej kondygnacji dzwon spiżowy z 1732 roku, ale przede wszystkim pochodząca z 1588 roku wczesnorenesansowa dekoracja ołtarza w formie pentaptyku złożonego z części środkowej i dwóch par skrzydeł przedstawiający scenę ukrzyżowania Jezusa i figury św. Piotra i Pawła.

- Przed nami ogrom pracy, ale chcemy, by przywrócić poprzednią świetność naszemu zabytkowi - podkreślił ks. Maciej Pliszka.