Brak regularnych i wymaganych badań wody na pływalni – sanepid stawia poważne zarzuty administracji obiektu. Lista nieprawidłowości jest długa i może przerażać użytkowników. Czy na basenie narażano zdrowie mieszkańców miasta?


Na stronie choszczeńskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można znaleźć wyniki kontroli, jaka była prowadzona na pływalni Wodny Raj w Choszcznie. Raport inspektorów nie pozostawia złudzeń: obiekt jest niewłaściwie zarządzany pod kątem regularnych badań wody.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, iż zarządca obiektu wykonuje kontrolę wewnętrzną niestarannie, a także nie zawsze zgodnie z planowanym terminem, częściowo z pominięciem zaopiniowanego harmonogramu – czytamy w raporcie.

Przeprowadzona kontrola sanitarna wykazała liczne nieprawidłowości: badania jakości wody nie zawsze były wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie, badania jakości wody często były wykonywane niezgodnie z wymaganym zakresem, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Dodatkowo zarządzający pływalnią w większości nieterminowo przekazywał do sanepidu wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań. A do tego, nie były prowadzone badania wody po przerwie eksploatacyjnej przed planowanym uruchomieniem obiektu, choć zarządca miał obowiązek takie badania prowadzić.

Wskazane są też miejsca stwierdzonych nieprawidłowości, problemy na pływalni były począwszy od basenu sportowego, po basen rekreacyjny i jacuzzi.

Sporządzona dla pływalni "Wodny Raj" zbiorcza ocena jakości wody za okres 02.06 2016 r. - 02.06.2017 r.