Już ponad dwa miesiące mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest epidemia koronawirusa. W tym czasie Gmina Gryfino podjęła szereg inicjatyw zapobiegających negatywnym skutkom obecnej sytuacji.
Poniżej prezentujemy zestawienie działań zrealizowanych w ostatnich tygodniach.

Dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej
W związku z epidemią koronawirusa na obszarze miasta i gminy Gryfino przeprowadzana jest na szeroką skalę dezynfekcję miejsc publicznych. Odkażanie realizowane jest zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przy zastosowaniu bezpiecznego dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego środka dezynfekującego.
Wieloetapowe działanie realizowane jest od kwietnia dzięki zaangażowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino.

Maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy
Od 16 kwietnia wprowadzono obowiązek zasłaniania nos i usta w miejscach publicznych. Gmina Gryfino podjęła się koordynacji zakupu materiałów, szycia i dystrybucji maseczek ochronnych wielorazowego użytku dla swoich mieszkańców. W ich produkcję zaangażowały się różnorodne środowiska oraz wolontariusze, reprezentujący gminne instytucje, placówki edukacyjne, stowarzyszenia itd.
Każdą maseczkę zapakowano w woreczek strunowy wraz z ulotką informującą o zasadach jej stosowania oraz o czynnościach profilaktycznych w czasach epidemii. W akcję dostarczania pakietów zaangażowali się sołtysi, radni, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, ratownicy GSR, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wolontariusze.

Wsparcie w zakresie środków ochrony
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn przekazał gryfińskim służbom - strażakom, policjantom, ratownikom i strażnikom - potrzebne w czasie epidemii środki ochrony osobistej. Wśród nich: maseczki specjalne FFP3, płyny do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni, okulary, przyłbice i rękawice. Środki ochrony pochodziły z zasobów Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gryfińskich darczyńców (Intermarché Gryfino).
Gminne Centrum Zarządzania na bieżąco dokonuje zakupów takich środków z uruchomionej na czas epidemii rezerwy kryzysowej. Środki ochrony trafiają do pracowników, wolontariuszy, strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i ratowników.
Ponadto Gmina Gryfino otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego 840 litrów płynów dezynfekujących, które przekazywane są gminnym służbom, instytucjom i placówkom edukacyjnym.

Pomoc prawna i psychologiczna
Burmistrz Mieczysław Sawaryn uruchomił również bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną dla mieszkańców. Pomoc obejmuje udzielanie porad i konsultacji psychologicznych (wynikających z obecnej sytuacji) oraz prawnych (opinii prawnych i odpowiedzi na problemy mieszkańców gminy wywołanych epidemią koronawirusa). Dyżury specjalistów odbywają się w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 15.00 do 17.00. Bezpłatne wsparcie psychologiczne udzielane jest pod numerem telefonu: 73 12 12 112. Pytania i wnioski o udzielenie opinii prawnych należy kierować do adwokat Magdaleny Jatczak pod numer telefonu: 513 913 477 lub na adres e-mail: jatczak.magda@gmail.com.

Pomoc dla potrzebujących
Stale realizowana jest akcja pomocy w zakupach „Dzień dobry! Pomagam”. Pomoc przeznaczona jest dla osób starszych 65+ oraz osób z niepełnosprawnością ruchową, które ukończyły 18 lat i prowadzą gospodarstwo jednoosobowe. Polega na zakupie przez wolontariusza podstawowych produktów spożywczych, środków higienicznych, środków czystości – do kwoty 100 zł - oraz leków. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 500 471 087 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
Osobom przebywającym w kwarantannie, które nie były w stanie dokonać zakupów, pomocy udzieliła Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie. Strażacy dostarczyli żywność przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Otwarcie placówek edukacyjnych
Rząd RP ogłosił możliwość otwarcia na powrót przedszkoli i żłobków z dniem 6 maja, przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności. Gmina Gryfino z racji na bezpieczeństwo dzieci i pracowników nie zdecydowała się na otwarcie placówek w tym terminie. Podjęła za to działania przystosowujące do ich otwarcia. Do placówek trafiły odpowiednie środki ochrony osobistej z zasobów Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Zajęcia opiekuńcze we wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i Żłobku Miejskim ruszyły z dniem 18 maja.

Uruchomienie kolejnych instytucji i obiektów
18 maja otwarte zostały wypożyczalnie Biblioteki Publicznej w budynku głównym przy ul. Kościelnej 24 w Gryfinie, oraz w filiach na Górnym Trasie, w Wełtyniu i Pniewie. Czytelnie na tę chwilą będą jeszcze nieczynne.
Od poniedziałku można też korzystać z obiektów sportowych o charakterze otwartym, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Szkoły Podstawowe nr 2 i 3 w Gryfinie i Szkołę Podstawową w Gardnie.
Zgodnie z wytycznymi rządu RP w maju spodziewać się też można uruchomienia kolejnych gminnych placówek edukacyjnych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej.

Gryfinianie pomagają gryfinianom
Gmina Gryfino włączyła się czynnie w koordynację inicjatyw pomocowych, podjętych przez jej mieszkańców:

  • Z inicjatywy Państwa Justyny i Pawła Łopatów z Restauracji Rodzinnej przygotowano 101 wielkanocnych pakietów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Gmina wsparła działanie zasobami żywnościowymi znajdującymi się w posiadaniu placówek przedszkolnych i szkolnych, które z racji na kwarantannę społeczną nie wytwarzają posiłków dla uczniów. Paczki trafiły do adresatów dzięki wolontariuszom zaangażowanych w akcję „Dzień dobry! Pomagam”. Całą akcję przygotował Referat Spraw Społecznych UMiG w Gryfinie.
  • 100 przyłbic ochronnych przekazał Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino Mieczysławowi Sawarynowi Pan Mateusz Dubicki, właściciel sklepu Intermarché Gryfino. Trafiły one do gryfińskich służb oraz Żłobka Miejskiego, Centrum Usług Wspólnych i Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
  • Gmina pośredniczyła też w zakupie i dostarczeniu kombinezonów dla gryfińskiego szpitala. Ufundował je Pan Paweł Deyna, były mieszkaniec Gryfina, obecnie przebywający za granicą. 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, służbom, darczyńcom i każdemu zaangażowanemu w aktywność społeczną za wszelkie działania na rzecz naszej gminnej wspólnoty w czasie epidemii. Państwa pomoc i solidarność jest nieoceniona!