W dniu 28 kwietnia 2016 r. wraz z Zarządzeniem Burmistrza Trzcińska-Zdrój podjęta została decyzja o odwołaniu ze stanowiska Dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury Mirosława Basaraba.

Bezpośrednią przyczyną odwołania były ustalenia kontroli, która została przeprowadzona na terenie jednostki w dniach 11-12 kwietnia 2016 r. na wniosek Zastępcy Burmistrza Emiliana Osetek.
Główne zaniechania ze strony Dyrektora Centrum Kultury, o których poinformował nas Zastępca Burmistrza Trzcińska-Zdrój dotyczyły nieodpowiednio prowadzonej dokumentacji. Kolejną przyczyną, która została wymieniona w uzasadnieniu do Zarządzenia było prowadzenie działalności programowej instytucji niezgodnie z oczekiwaniami organizatora – w tym przypadku Burmistrza Zbigniewa Kitlasa. Jedną z kolejnych przyczyn był brak pozyskiwania przez Pana Mirosława Basaraba środków zewnętrznych na działalność Trzcińskiego Centrum Kultury poprzez tworzenie różnego rodzaju projektów. Tym bardziej, że w jednostce zostało utworzone stanowisko do spraw koordynacji projektów, natomiast w 2015 r. tych środków nie znaleziono. Jedną z głównych przyczyn był również brak współpracy z organizacjami i podmiotami, które zajmują się kulturą na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój.

Chcąc poznać stanowisko odwołanego Dyrektora jednostki budżetowej, w dniu dzisiejszym podjęliśmy kilkukrotnie próbę kontaktu z Panem Mirosławem Basarabem, jednakże ze względu na kontrol i spisywanie mienia Trzcińskiego Centrum Kultury Pan Dyrektor nie znalazł czasu na rozmowę z nami.

Odwołanie Pana Mirosława Basaraba z funkcji Dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę ze skutkiem na dzień 31 lipca 2016 r.