Dębnowski Ośrodek Kultury zaprasza Państwa do zabawy słowem. Będzie to Turniej Recytatorski on-line, przeznaczonych dla miłośników pięknego mówienia, którzy mają ochotę recytować, chcieliby znowu recytować, zmierzą się po raz pierwszy z recytacją lub po prostu lubią występować przed publicznością. W obecnej sytuacji tą publicznością będą najpierw jurorzy, a potem internauci.

Zasady regulaminowe Turnieju

 1. Należy opanować pamięciowo jeden dowolny tekst (proza lub wiersz), który został opublikowany w formie książkowej lub w prasie. Prosimy nie przysyłać recytacji tekstów napisanych przez siebie.
 2. Nagrać go telefonem kadrując sylwetkę jedynie do połowy i przedstawiając autora tekstu oraz tytuł. Na końcu nagrania prosimy podać swoje dane teleadresowe lub przesłać mailem bądź umieścić w sms.
 3. Przesłać nagranie do Dębnowskiego Ośrodka Kultury na wybrany adres lub telefon:
  - mailem: kulturadebno@gmail.com,
  - poprzez Messengera na fb: https://www.facebook.com/Debnowski-Osrodek-Kultury-Dok,
  - na nr telefonu: 502 312 024.
 4. Komisja po przesłuchaniu nagrań wybierze trzech Laureatów Turnieju i przyzna nagrody pieniężne oraz wyróżnienia rzeczowe.
 5. Komisja będzie oceniać prezentacje według następujących kryteriów:
  - interpretacja prezentowanego tekstu,
  - kultura języka,
  - mocjonalność wypowiedzi,
  - wykorzystanie środków poza tekstowych.
 6. Wiek uczestników, to 15+.
 7. Czas prezentacji: do 4 minut.
 8. Wysyłając swoje nagranie uczestnik Turnieju automatycznie wyraża zgodę na publikowanie swojej osoby w mediach oraz na przetwarzanie danych w celach organizacyjnych przez organizatora Turnieju.
 9. Nagrania należy nadsyłać do 22 kwietnia 2020 r., do godz. 13:00.
 10. Komisja w składzie trzyosobowym sporządzi protokół, a organizator ogłosi werdykt poprzez media społecznościowe i na stronie DOK.
 11. Jeśli Laureaci wyrażą zgodę organizator na swoich stronach opublikuje zwycięskie recytacje.
 12. O sposobie odbierania nagród organizator powiadomi zainteresowanych osobiście.
 13. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu bądź ewentualne kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.