Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Kultura na Dziś”

Konkurs realizowany jest w ramach zadania ,,PODAJ_KULTURĘ” – Program Edukacja kulturalna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapraszamy uczniów i wychowanków: szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek socjoterapeutycznych i wychowawczych, świetlic, ośrodków kultury, organizacji z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży, która będzie rozpatrywana w pięciu kategoriach:

a) Film / short video / teledysk;

b) Fotografia / plakat graficzny;

c) Rysunek;

d) Gra planszowa / karciana;

e) Forma literacka – esej, wypracowanie, wiersz, opowiadanie itd.

Dla laureatów przewiduje się statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości od 100 do 400 zł. Dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zostaną przygotowane dyplomy.

Pozdrawiamy
Organizatorzy