Wielki konkurs na nazwę ścieżki rowerowej pomiędzy Szczecinem, Kołbaczem a Starym Czarnowem. Nazwa powinna się składać z nie więcej niż dwóch wyrazów i nawiązywać do walorów przyrodniczych, krajobrazowych lub historycznych gminy Stare Czarnowo. Nagroda główna - rower. Na zgłoszenia czekamy do 16 października br.
Szczegóły i regulamin na stronie stareczarnowo.pl