Burmistrz Cedyni ogłasza siódmą edycję konkursu pt. „Kwiatami Cedynię upiększamy” na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni. https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,25779,zarzadzenie-nr-1152022-burmistrza-cedyni-z-dnia-11-lipca-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-siodmej-edycji-.html
Przedmiotem konkursu jest wybór i nagrodzenie najładniejszego, najbardziej zadbanego i najciekawszego ogrodu przydomowego, balkonu, posesji oraz przestrzeni publicznej w gminie Cedynia.
Celem jest zaktywizowanie mieszkańców gminy Cedynia do systematycznej dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych przez mieszkańców gminy w swoich ogrodach, na balkonach i posesjach oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej, takiej jak otocznie świetlicy wiejskiej, przystanku lub innych miejsc w obrębie sołectw, a także zwrócenie uwagi mieszkańców na walory krajobrazu gminy Cedynia oraz poszanowanie środowiska naturalnego.
Termin dostarczania kart zgłoszeniowych do dnia 29 lipca 2022 r. Karty zgłoszeniowe prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Cedyni. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie.