Główny Urząd Statystyczny informuje, że spis powszechny trwa do 30 września, przy odmowie wzięcia udziału w spisie należy się spodziewać kary w wysokości do 5 tysięcy złotych, ponadto podanie nieprawdziwych informacji grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
 przeprowadzany jest od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Obowiązkiem spisowym są objęte:
  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
    mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Od 23 czerwca rozpoczęli wywiady bezpośrednie rachmistrzowie spisowi. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.
www.spis.gov.pl