W czwartek podczas spotkania, które odbyło się w auli Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, 5 policjantów zakończyło etap adaptacji zawodowej.

Przez ostatnie tygodnie jednym z podstawowych zadań mundurowych było zapobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców Gryfina. Służby przez nich pełnione odbywały się w systemie zmianowym, głównie w godzinach popołudniowych i nocnych, w patrolach pieszych.

Policjanci monitorowali rejony parków, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych. Zwracali także uwagę na miejscach newralgiczne, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku. Ponadto brali udział w zabezpieczeniu imprez zaplanowanych na naszym terenie, w tym również o charakterze artystyczno - rozrywkowym i sportowym – mówi asp. sztab. Bogumil Prostak

Podczas uroczystości, w której wziął udział I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie nadkom. Mariusz Łętowski oraz Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Gryfinie podinsp. Janusz Osicki, komendant podziękował za zaangażowanie i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków.