Jak informuje Straż graniczna, zaprzestaje się kontroli kierowców TIRów.

Brak kontroli dla kierowców pojazdów realizujących międzynarodowy transport drogowy towarów dotyczy zarówno kontroli granicznej, jak i - za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego - kontroli sanitarnej. Kierowcy, którzy realizują międzynarodowy transport drogowy towarów, są zwolnieni z kontroli na granicy. Dotyczy to granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Decyzja MSWiA jest podyktowana koniecznością zapewnienia płynności dostaw.