Starosta Myśliborski Andrzej Potyra uczestniczył w konferencji poświęconej skutkom orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r. dotyczącego odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego za długi szpitali. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 59 ustawy o działalności leczniczej jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim każe samorządom pokrywać straty szpitali.
Konferencja odbyła się w dniu 17 lutego 2020 roku w Senacie RP w Warszawie. Zorganizowana została przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, przy współpracy m.in. ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Miast Polskich. Podczas konferencji została przedstawiona prezentacja pokazująca dramatyczne pogarszanie się w ostatnich latach sytuacji na podstawie danych zebranych ze szpitali powiatowych.
Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski przedstawił studium przypadku szpitala w Grudziądzu, który ma 580 mln zł zadłużenia i jest dziś najbardziej zadłużoną placówką zdrowia w Polsce. Grudziądz – studium przypadku