Starosta Gryfiński Wojciech Konarski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Bogusława Florek mają zaszczyt zaprosić na Konferencję w ramach Gryfińskich Dni Pracodawcy.
 
Gryfińskie Dni Pracodawcy wpisują się w organizowane na terenie całego kraju Europejskie Dni Pracodawcy, których inicjatorem są Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Głównym celem działań będzie zintensyfikowanie współpracy pracodawców i Publicznych Służb Zatrudnienia. Uwaga zostanie skupiona przede wszystkim na zapoznaniu pracodawców z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wspierania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, a także nawiązanie szerszej współpracy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.

 • Działania przewidziane do realizacji:
  • Konferencja dla pracodawców – przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku pracy, oferty urzędu pracy skierowanej do pracodawców, regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia cudzoziemców, możliwości wparcia działań inwestycyjnych w ramach zewnętrznych środków itp.
  • Organizacja indywidualnych spotkań z pracodawcami planującymi działania inwestycyjne na terenie powiatu.
  • Wizyty w zakładach pracy celem nawiązania i/lub zacieśnienia współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawienia oferty urzędu skieorwanej na rozwój firmy
 
 • Konferencja dla pracodawców planowana na 26.04.2016r. obejmie 2 bloki tematyczne:
  • Godz.: 10:00 – 12:00:    Lokalny Rynek Pracy /  Nowe instrumenty finansowe Urzędu Pracy / Legalne zatrudnienie cudzoziemców
  • Godz.: 12:30 – 14:30:    Wspieranie działań inwestycyjnych
 
 • Miejsce spotkania w dniu 26.04.2016r.:
  • Sala konferencyjna (I piętro) Starostwa Powiatowego w Gryfinie; ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o bezpośredni lub telefoniczny kontakt z organizatorem:
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, ul. Łużycka 55 – tel.:  91 416 45 15, wew. 121 – Renata Twarda
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie Filia w Chojnie, ul. Dworcowa 3  - tel.:  91 414 19 31, wew. 142 – Kamila Madera

Serdecznie zapraszamy!