Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 03 października 2019 roku z ujęć w Rosnówku , Gogolicach i Trzcińsku-Zdroju stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym:

  1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. 
  3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC