Jako sztab organizacyjny odwlekaliśmy decyzję, która jak się okazuje była nieunikniona.
Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników jak i organizatorów wydarzenia, decyzją sztabu organizacyjnego przygotowania tegorocznych Regionalnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy zostają zawieszone.
Poprzez tą decyzję rozumiemy zaprzestanie organizowania spotkań roboczych, organizacji eliminacji szkolnych i gminnych a także innych czynności niezbędnych do przygotowania Mistrzostw, stwarzających konieczność kontaktu z większą liczbą osób. Zarząd Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego oraz sztab organizacyjny nie odstępuje od idei krzewienia wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, jednak najważniejsze pozostaje dla nas dobro i bezpieczeństwo uczestników.
Jednocześnie informujemy, że jakiekolwiek decyzje dotyczące organizacji Regionalnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy zostaną podjęte po ustabilizowaniu sytuacji epidemicznej w kraju.
W chwili obecnej razem ze służbami apelujemy #zostańwdomu

Z wyrazami szacunku
Jan Wójcik
Prezes
Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego
oraz
Łukasz Kamiński
Koordynator Główny
Regionalnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy