W piątek 25 maja o godzinie 11:00 w sali widowiskowo kinowej Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach odbyło się uroczyste pożegnanie mł. insp. Krzysztofa Dębińskiego ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.


Wydarzenie w formie uroczystej zbiórki dla pyrzyckiej jednostki było szczególną chwilą. Po 27 latach służby i dwóch na stanowisku dowódcy jednostki ze stanowiskiem Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach żegnał się mł. insp. Krzysztof Dębiński, który z dniem dzisiejszym 25 maja 2018 przeszedł w stan spoczynku i odszedł z szeregów Policji. Piątkowa uroczystość odbyła się w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jacka Cegieły, przedstawicieli władz samorządowych, komendantów miejskich i powiatowych zachodniopomorskiego garnizonu oraz współpracujących na co dzień z pyrzycką Policją instytucji i licznie zgromadzonych gości.

Wydarzenie poprowadził Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach mł. insp. Jarosław Czaja. Meldunek o zakończeniu służby na zajmowanym stanowisku komendant Dębiński złożył na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

W swoim przemówieniu odchodzący Komendant podziękował wszystkim policjantom i współpracownikom za wieloletnią wspólną służbę. W trakcie uroczystości z ust Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie, jak i zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów pod adresem odchodzącego komendanta. Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszeni goście, policjanci i pracownicy Policji skłożyli mł. insp. Krzysztofowi Dębińskiemu gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i realizacji zamierzonych planów na emeryturze.