Uroczyste wręczenie nagrody odbyła się dnia 2 marca 2019 w Jasionkach pod Rzeszowem podczas Europejskiego Forum Rolniczego organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Wyróżnienie to przyznawane jest przez Fundację  dla osób,  instytucji lub organizacji, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowaniu postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzeniu wartości chrześcijańskich oraz wspierają szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

Nagroda upamiętnia postać Józefa Ślisza lidera niezależnego ruchu chłopskiego w latach 70-80 ubiegłego wieku, współzałożyciela Solidarności RI, sygnatariusza Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Był on również uczestnikiem obrad okrągłego stołu, senatorem i vice marszałkiem  senatu RP.

Nagrodę im. Józefa Ślisza Koło Gospodyń Wiejskich w Zielinie otrzymało za długoletnią działalność (istnieje od 1958), za szerzenie postaw obywatelskich, współpracę środowiskową

i pracę na rzecz sołectwa Zielin. Jako jedyne koło z naszego regionu może się poszczycić tym wyróżnieniem. Przedstawiając nasze koło prowadząca powiedział min., ze koło aktywnie uczestniczy i korzysta z projektów unijnych. Na ręce przewodniczej Zofii Szeremety  nagrodę oraz czek wartości 10 000 zł wręczali premier Mateusz Morawiecki, Artur Balazs prezes Kapituły Fundacji EFRWP, córka Józefa Ślisza -Elżbieta Bieniasz i prezes PSL Władysław Kośniak -Kamysz.

W godzinach rannych odbyło się spotkanie z Andżelika Możdżanowska Pełnomocnikiem Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która aktywnie wspiera działalność Kół Gospodyń Wiejskich.

Jest ona orędownikiem legalności działań i rejestracji kół w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co w niedalekiej przyszłości pozwoli na bezpośrednie korzystanie przez koła z funduszy zewnętrznych w tym unijnych.

Jesteśmy dumne z otrzymanej nagrody, bardzo dziękujemy Kapitule Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za to prestiżowe wyróżnienie, które zobowiązuje KGW Zielin

do wytężonej pracy i szerzenia postaw społecznych.

Zofia Szeremeta

Przewodnicząca koła Gospodyń Wiejskich

w Zielinie

 

Kilka słów o Fundacji i Europejskim Forum Rolniczym

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 1990 r. pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno -gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Obecnie, większość działań prowadzonych przez EFRWP finansowana jest ze środków własnych. Prezesem jest Krzysztof Podhajski.

Europejskie Forum Rolnicze w Jaionkach jest jednym z najważniejszych wydarzeń omawiających i dyskutujących o nowej Wspólnej Polityce Rolnej oraz miejscu i roli Polski w tych przemianach. Uczestnikami debaty byli między innym Phil Hogan - komisarz ds. rolnictwa, premier Mateusz Morawiecki, Jerzy Buzek, minister Jan Krzysztof Ardanowski prezes PSL Władysław Kośniak-Kamysz. Delegacja KGW Zielin pod  przewodnictwem Zofii Szeremety wzięła udział w tym ważnym wydarzeniu. Słuchając debaty  można stwierdzić, iż dobrze, że polskie rolnictwo  ma  tak silnego reprezentanta, działającego ponad podziałami politycznymi jakim jest fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.