Kończy się remont kolejnego fragmentu odcinka drogi powiatowej relacji Trzcińsko-Gogolice.
Nowa nakładka asfaltowa został położona do znaku z miejscowością Antoniewice. Remont tej bardzo zniszczonej drogi, ze względu na jej wysoki koszt, został rozłożony na kilka etapów. Oby właściciel drogi jakim jest Powiat Gryfiński, szybko uporał się z modernizacją dalszej jej części.