Będzie drugi etap. W przyszłym roku przetarg, a za dwa lata czeka nas koniec prac przy modernizacji obiektu i infrastruktury.

Dokończeniem prac zajmą się Polskie Linie Kolejowe PKP

- Przetarg dotyczący drugiego etapu modernizacji dworca Szczecin Główny planujemy rozpisać w pierwszej połowie 2017 roku. Roboty planujemy wykonać w latach 2017-2018 - mówi Zbigniew Wolny z Wydziału Komunikacji i Promocji w Regionach. W ramach modernizacji przewidziano przebudowę peronów nr 2 i 3. Nowością będzie budowa łącznika między nową a starą kładką nad peronem nr 3. Remont obejmie też starą kładkę. Będzie ona zadaszona oraz wyposażona w windy. Wyremontowane zostaną wiaty na peronach nr 1, 2 i 3.


O około 400 metrów zostanie przedłużony tor stacyjny nr 1

Uzupełnieniu ulegnie system kamer i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Na peronach nr 1, 2 i 3 zostaną zainstalowanie nowe ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Przypomnijmy, że całkiem niedawno zakończyły się prace przy pierwszym etapie, który kosztował 112 mln złotych. Zmiany wewnątrz obiektu objęły m.in. wymianę monito-ringu oraz urządzeń informacji wizualnej i akustycznej. Wymieniono część instalacji, niektóre wykonano od nowa.


Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

W budynku pojawiły się windy i schody ruchome. Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących zamontowane zostały ścieżki prowadzące, mapy tyflograficz-ne oraz oznaczenia w języku Braille’a. Pojawiły się także pętle indukcyjne, które umożliwiają osobom niedosłyszącym, posiadającym aparat, lepszą komunikację z pracownikami kas biletowych. Inwestycja objęła nie tylko główny budynek dworca. W ramach przeprowadzonych prac zrewitalizowano budynek starej poczty. Renowacji poddano również pobliski mur oporowy oraz elewację budynku dyżurnego ruchu i byłej nastawni. Wyburzony został budynek położony między dworcem a dawną siedzibą poczty. W jego miejscu powstał ogólnodostępny obiekt z poczekalnią i pomieszczeniami usługowymi.

Utworzono także taras widokowy z widokiem na Odrę i ulicę Kolumba

Między budynkami powstał plac z miejscami dla rowerów. Projekt objął także część infrastruktury peronowej - zmodernizowane zostały perony nr 1 i 4. Nadal nie wiadomo, jaka sieć handlowa zajmie największą powierzchnię handlową. - Wciąż poszukujemy najemcy na lokal o największej powierzchni - poinformowała nas Aleksandra Dąbek z Biuro Komunikacji i Marketingu PKP S.A.