Mieszkańcy Golic i Łukowic wybiorą nowych gospodarzy, z pełnienia funkcji sołtysa zrezygnowali bowiem Anna Wasążnik oraz Jan Kuta. Wybór nowych przedstawicieli samorządów wioskowych w gminie Cedynia odbędzie się 4 październik br.


Po nie tak dawnej rezygnacji z funkcji sołtysa Lubiechowa Górnego, Anny Kaczorowskiej, kolejni przedstawiciele samorządów wioskowych w gminie Cedynia rezygnują z pełnienia funkcji sołtysa.

O swojej rezygnacji urząd gminy poinformowali Anna Wasążnik dotychczasowy sołtys Golic oraz Jan Kuta gospodarz sołectwa Łukowice. 

Jak informuje naszą redakcję Anna Wasążnik:
- Pełnienie funkcji sołtysa jest bardzo wymagającym zadaniem, dlatego też ze względu na nie najlepszy stan zdrowia byłam zmuszona zrezygnować. 

Co było powodem rezygnacji sołtysa Łukowic nie wiemy.

Zgodnie z zarządzeniem burmistrz Cedyni, wybory nowego sołtysa we wsi Golice odbędą się 4 października br. o godz. 18.00 w budynku świetlicy wiejskiej. Tego samego dnia ale o godz. 19.30 w świetlicy wiejskiej wyboru dokonają mieszkańcy Łukowic.