Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Dębna radni podjęli po raz kolejny uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital o kwotę 630.000 zł.
Przypomnijmy, że podczas sesji w ubiegłym tygodniu przyjęto analogiczną uchwałę na sumę 315.000 zł. Kwoty w tych uchwałach wynikają z proporcji udziałów w Spółce (powiat 68,50%, gmina 31,50%). Zatem do kwoty 1 mln zł przyjętej wcześniej (powiat 685 tys. + gmina 315 tys.) dochodzi teraz kwota 630.000 zł po stronie gminy, a po stronie powiatu będzie to kwota 1.370.000 zł. (razem 2 mln zł). Oznacza to, że po podjęciu stosownej uchwały przez radę powiatu Spółka Szpital w Dębnie zostanie zasilona łączną kwotą 3 mln zł.