Ponad milion złotych trafi na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Pomorza Zachodniego. Decyzję o przyznaniu dotacji, we wtorek 29 maja br. podjął Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.


- Niedawno udało nam się wspomóc zachodniopomorskie zabytki dużym zastrzykiem środków unijnych, ponieważ ponad 45 mln zł pomogło odmienić 26 obiektów. Teraz sięgamy po fundusze z budżetu województwa, które stanowią stałe wsparcie dla osób i instytucji dbających o nasze perełki architektury. Na liście dotowanych obiektów jest ponad 60 pozycji, tym samym pokazuje to, jak wielkie są potrzeby – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Ze wsparcia korzystają gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne. Łącznie z budżetu województwa na zabytki trafi 1,4 mln zł.

Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie mogła przekroczyć 40 tys. zł.

Dofinansowane projekty:

1. gmina Stare Czarnowo: Wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji północnej i wschodniej baszty więziennej w Kołbaczu, gmina Stare Czarnowo - dofinansowanie 40 000,00 zł;
2. gmina Przelewice: Wykonanie projektu budowlanego remontu wieży kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej, Żuków, gm. Przelewice - dofinansowanie 12 000,00 zł;
3. gmina Nowogródek Pomorski: Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi ekspertyzami i zaleceniami na renowację mauzoleum rodu von Borcke w miejscowości Giżyn - dofinansowanie 12 000,00 zł;
4. gmina Moryń: Naprawa i rekonstrukcja ościeża kamiennej bramy zamkowej; wczesnośredniowieczne grodzisko i relikty średniowiecznego zamku w Moryniu - dofinansowanie 30 000,00 zł;
5. gmina Cedynia: Remont wieży kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Cedyni - etap II - dofinansowanie 20 000,00 zł;
6. gmina Trzcińsko-Zdrój: Góralice, kościół z XIII w. pw. św. Stanisława: naprawa konstrukcji drewnianej dachu oraz odtworzenie pierwotnego pokrycia dachowego nawy głównej i wieży - dofinansowanie 15 000,00 zł;
7. gmina Przelewice: Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej XIII w. kościoła filialnego pw. św. Floriana w Jesionowie - dofinansowanie 12 000,00 zł;
8. gmina Dębno: Piaseczno, Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny XIV wiek: ratunkowy remont szachulcowej konstrukcji wieży wraz z remontem dachu wieży - etap I - dofinansowanie 20 000,00 zł;
9. gmina Trzcińsko-Zdrój: Wymiana pokrycia dachu wraz z rynnami rurami spustowymi, budynek kuźni wraz z powozownią z końca XIX w., Chełm Dolny, gm. Trzcińsko-Zdrój - dofinansowanie 20 000,00 zł;
10. gmina Mieszkowice: Remont dachu nad prezbiterium kościoła parafialnego w Troszynie, gm. Mieszkowice - dofinansowanie 20 000,00 zł;
11. gmina Barlinek: Barlinek, Cerkiew Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, 1873 r.: prace ratujące zabytek przed dalszą degradacją i usunięcie zagrożenia, renowacja elewacji - decyzja PINB - dofinansowanie 30 000,00 zł;
12. gmina Pełczyce: Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Jarosławsku, gmina Pełczyce - dofinansowanie 20 000,00 zł;
13. gmina Myślibórz: Przygotowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia i odtworzenia konstrukcji stropu oraz konstrukcji wieży kościelnej w zabytkowym kościele pw. Rocha w Rościnie, gm. Myślibórz, dz. ewid. nr 160 obr. Rościn - dofinansowanie 12 000,00 zł.