Archeolodzy odkrycia dokonali na polu, nad Jeziorem Trzygłowskim, gdzie w 2012 roku znaleźli zabytki z epoki brązu - trzy bransolety nerkowate i siekierkę z epoki brązu (ok. 900-700 p.n.e.).

W tym miesiącu archeolodzy z Muzeum Narodowego w Szczecinie wrócili na wykopaliska. Ponieważ znaleziony skarby nie miały kontekstu historycznego, nie było jasne, czy były wyposażeniem grobu, czy pojedynczym odkryciem.

W tamtejszym wykopie znaleziono pozostałości osady, paleniska i jamy z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Podobnie było przy kolejnych wykopach oddalonych o sto metrów. To prawdopodobnie rozległa osada. Odkryto też ceramikę charakterystyczną dla schyłku kultury łużyckiej i kultury pomorskiej, i kości zwierzęce.

Podczas kolejnych badań odkryto część mieszkalną osady i prawdopodobnie cmentarzysko. Wszystkie przedmioty mogą być dowodem obrzędowości mieszkańców, intencjonalnie wrzucali je do jeziora. Druga teoria jest taka, że może to świadczyć o próbie ukrycia cennych przedmiotów w obliczu np. najazdu.

Prace szczecińskich naukowców prowadzone pod przewodnictwem dr. Bartłomieja Rogalskiego zapoczątkowały szereg badań w rejonie Trzcińska Zdroju.