Program „Maluch+” istnieje już od 2011 roku, a nasza Gmina bierze w nim czynny udział od 2015 roku, kiedy to powstał nasz miejski żłobek, w którym utworzono 30 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.
Dzięki temu mogliśmy po raz pierwszy skorzystać z dofinansowania w ramach Programu i otrzymaliśmy 60.000 zł na utworzenie żłobka. W kolejnych latach już regularnie otrzymywaliśmy dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki w naszym miejskim żłobku. Wystarczy wymienić, że w ostatnich latach otrzymaliśmy:

- 71.416, 80 zł w 2016 roku
- 50.400 zł w 2017 roku
- 54.000 zł w 2018 roku
- 54.000 zł w 2019 roku.