Nie wykluczone, że jeszcze w tym roku ruszą prace związane z zabezpieczeniem i odbudową części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz ul. Basztową w Chojnie. Przetarg wyłaniający wykonawcę inwestycji ma się zakończyć 19 lipca br.


To już drugi przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie związany z realizacją I etapu prac zabezpieczenia i odbudowy chojeńskich murów obronnych. Niestety w ramach pierwszego, który rozstrzygnięty został wiosną 2018 r. nie zgłosił się żaden oferent.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że realizacja tej inwestycji jest niezmiernie ważna zarówno dla mieszkańców, lokalnych władz oraz turystów mogących podziwiać zabytek z 1 połowy XV wieku.

Prace związane z I etapem inwestycji obejmować mają m.in.: rozbiórkę budynku gospodarczego, odgrzybienie i oczyszczenie mur, przemurowanie oraz uzupełnienie muru, jak również wykonanie zadaszenia muru z cegły oraz drewnianej konstrukcji zadaszenia baszty (czatowni).

Realizacja prac związanych z zabezpieczeniem i odbudową zachodniego odcinaka chojeńskich murów obronnych ma się zakończyć po upływie trzech miesięcy od daty przekazania placu budowy. Termin składania ofert w ramach drugiego przetargu upływa w czwartek 19 lipca br.