Nagroda pieniężna ufundowana ze środków własnych burmistrza trafiła do Pastora Zenona Wołka reprezentującego Zbór Zielonoświątkowy w Gryfinie.Bo liczy się pomoc


Zbór Zielonoświątkowy w Gryfinie od lat zaangażowany jest w pomoc dla osób najbiedniejszych oraz bezdomnych. Z inicjatywy pastora Zenona Wołka oraz pracy społeczności zgromadzonej we wspólnocie w budynku zboru powstała łaźnia oraz pralnia. Dla osób potrzebujących zorganizowano również wydawanie odzieży, wspólnota współpracuje również z sołectwami, kierując potrzebną odzież również w te miejsca.

Jak podkreślał na spotkaniu burmistrz Mieczysław Sawaryn, wręczając nagrodę pieniężną ufundowaną ze środków własnych, działania wspólnoty pozwalają ludziom najbiedniejszym, często wykluczonym społecznie na powrót do normalnego życia. Burmistrz docenił przede wszystkim dobrą współpracę środowisk oraz zaangażowanie społeczne w pracę dla gryfinian.

Pastor Zenon Wołek współpracuje z różnymi instytucjami m.in. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dostarczając dzięki temu potrzebującym mieszkańcom miasta kompleksową pomoc. W planach wspólnoty jest m.in. wydawanie posiłków dla najbiedniejszych oraz dalsza pomoc bezdomnym.