Wojewoda zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wśród inwestycji, które zostaną zrealizowane ze wsparciem rządowych środków w 2017 roku, jest powiat gryfiński i gmina Banie.

W ramach programu o dofinansowanie na 2017 rok ubiegały się 73 samorządy, z czego aż 20 wniosków zostało odrzuconych z powodu błędów formalnych. Świetnie wypadł powiat gryfiński, który został wysoko sklasyfikowany i może dziś być pewny, że otrzyma wsparcie na przebudowę ulicy Armii Krajowej.

- Będzie to odcinek o długości blisko 1,3 kilometra – mówi Arkadiusz Durma, naczelnik powiatowego Wydziału Zarządzania Drogami. – Dobrze się przygotowaliśmy z wnioskiem, został on stworzony w taki sposób, by wpisywał się w założenia programu - tłumaczy.

Wartość zadania oszacowana została na kwotę 3 944000 złotych, z czego 1 972000 złotych to kwota dofinansowania.

- Teraz musimy się przygotować do przetargu, myślę, że zostanie on ogłoszony na początku przyszłego roku – mówi Arkadiusz Durma.

Na liście rankingowej gmin wysoko plasuje się ze swoim projektem gmina Banie, zadanie to przebudowa drogi Piaseczno-Dłużyna. To długi odcinek, ma aż 3,230 km. Koszt inwestycji oszacowany został na sumę 2 107 795,34, z czego dofinansowanie będzie w wysokości 1 020 660,77 zł. Pozostała część środków będzie musiała pochodzić z gminnej kasy.

Niżej w rankingu znalazło się zadanie gminy Mieszkowice, dotyczy budowy nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Wielkiego i Szczerbcowej. To zadanie ma kosztować blisko 1,3 miliona zł, z czego 649 tys. zł to dofinansowanie. Mieszkowice prawdopodobnie otrzymają środki, jeśli wyżej notowane projekty nie okażą się zbyt drogie i będą oszczędności w przetargach.

Słabo natomiast swój projekt przygotowała gmina Gryfino. Na 36 sklasyfikowanych projektów, zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej tj. ulic Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie, znalazło się dopiero na 26 miejscu. Szanse na to, że Gryfino złapie się na pulę środków na dofinansowane, są małe.

Na liście rankingowej trudno doszukać się za to wniosków z gmin Moryń, Chojna czy Cedynia.